První pilotní běh praktické části proběhl, zájemci se mohou hlásit na druhý

Na konci července (30.-31. 7. 2014) proběhl první pilotní běh praktické části nově připravovaného vzdělávacího programu "Vinařský marketing - e-learningový modul s praktickými příklady" (zkráceně Vinařský marketing). Zúčastnilo se jej 14 zástupců z řad cílové skupiny projektu - vinaři a zaměstnanci vinařských firem v Jihomoravském kraji. Sešli se zde po prostudování teoretické části kurzu na internetu (e-learningu) a měli možnost si rozšířit okruh znalostí o další témata přednesená jednotlivými lektory a vyzkoušet si některé praktické dovednosti. Současně účastníci poskytovali zpětnou vazbu k prostudovanému materiálu i samotnému praktickému školení.

Aktuálně se zapracovávají připomínky získané od účastníků prvního pilotního běhu a na jejich základě dochází k vylepšování programu. Ten bude ještě jednou pilotně odzkoušen. Patříte-li mezi cílovou skupinu projektu a máte-li zájem se podílet na jeho další tvorbě, můžete se přihlásit v sekci Kurzy a semináře na webu Národního vinařského centra.

Vzhledem k tomu, že je v osnovách kurzu zahrnuta i vinařská angličtina, upozorňujeme na potřebu alespoň základní znalosti anglického jazyka!

Pro účastníky pilotních běhů jsou kurzy zdarma, navíc je jim za poskytnutí zpětné vazby a spolupráci na přípravě zajištěno i celodenní stravování, v případě zájmu i ubytování. Kapacita pilotních kurzů je omezená – proběhne již jen jednou, a to pro 16 osob.

Vytvoření kurzu i jeho pilotní odzkoušení je financováno z globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/04.0054. Partnerem projektu je Svaz vinařů České republiky.