Nový program Vinařský marketing byl podruhé otestován

Koncem listopadu (25.-26. 11. 2014) se uskutečnil druhý – závěrečný pilotní běh praktické části Vinařského marketingu. Jeho cílem bylo znovu otestovat nový vzdělávací program po zapracování připomínek účastníků prvního pilotního běhu. Sešlo se na něm 16 zájemců z cílové skupiny projektu - vinaři a zaměstnanci vinařských firem v Jihomoravském kraji. Ti si ještě před tímto termínem prošli e-learningovou část programu a zde se již plně věnovali látce přednášené lektory a řadě praktických cvičení. Na závěr účastníci poskytli zpětnou vazbu, na jejímž základě budou provedeny finální úpravy před uvedením vzdělávacího programu do „ostrého“ provozu (během roku 2015).

Vytvoření kurzu i jeho pilotní odzkoušení je financováno z globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/04.0054. Partnerem projektu je Svaz vinařů České republiky.